RECOM-SKAT
RECOM-SKAT
 

20. september 2013 termin podávania malých národných projektov
Nasledujúci termín podávania malých národných projektov je 20. september 2013

Popísaná akcia sa týka len rakúskych žiadateľov.
Dolnoruakúska vláda kladie dôraz na európsku integráciu a podporuje zvláštnym programom „Regionálny rozvoj bez hraníc“ cezhraničné projekty so susednými krajinami Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom.
Touto podporou majú byť posilnené práve malé iniciatívy, možnosť nahliadnutia za hranice, vybudovanie nových projektových kontaktov ako aj prehĺbenie už jestvujúcich kontaktov v projektovej práci.
Akciou „Regionálny rozvoj bez hraníc“ sú podporované obce a regionálne kooperácie ako aj aktivity z tematických oblastí história, vzdelávanie, hospodárstvo, životné prostredie, turizmus, zdravotníctvo a sociálna oblasť, humanressourcen a trh práce.
Podporené sú zámery ktoré dávajú inovatívny impulz do cezhraničnej spolupráce a slúžia vzájomneej výmene skúseností a podporujú spoznávanie súsedných krajín.
Žiadosť môzu podať, obce, regionálne a lokálne združenia, ktoré plánujú usutočniť projektovú myšlienku so svojim českým, slovenským, alebo maďarským partnerom.
Projekty sa môžu podávať priebežne. Projekty sú schvaľované zasadacou komisiou, ktorá zasadá tri razy v roku. Príspevok sa pohybuje až do výšky 50% celkových nákladov, max. však do 2.500 Euro.
Národne financované malké projekty dosahujúce 5.000 € celkových nákladov: Cezhraničné projekty na tému „Regionálny rozvoj bez hraníc“ sú podporované max. 50% z AT národných zdrojov. Zúčtovanie prebieha na národnej úrovni. Poradenstvo a zúčtovanie prebieha cez Regionálny Management Dolného Rakúska.


Kontakty
Projekty so Slovenskom a Madarskom
Ing. ALENA HOSCH
Betreuung grenzüberschreitender Projekte
REGIONALMANAGEMENT NIEDERÖSTERREICH
Büro Weinviertel . 2225 Zistersdorf . Hauptstraße 31
T 0043 2532 2818 14 . F 0043 2532 2818 18 . M 0043 676 812 20335
alena.hosch@euregio-weinviertel.eu


Projekty so Slovenskom a Madarskom
Mag. HAJNALKA TRITEOS MEIDLIK
Koordination Internationales
Betreuung grenzüberschreitender Projekte
REGIONALMANAGEMENT NIEDERÖSTERREICH
Büro Industrieviertel . 2801 Katzelsdorf . Schlossstraße 1
T 0043 2622 27156 . F 0043 2622 27156 99. M 0043 676 812 20364
h.triteos-meidlik@industrieviertel.at


Projekty s Ceskou republikou
JITKA KÖSSLER
Betreuung grenzüberschreitender Projekte
REGIONALMANAGEMENT NIEDERÖSTERREICH
Büro Weinviertel . 2225 Zistersdorf . Hauptstraße 31
T 0043 2532 2818 13 . F 0043 2532 2818 18 . M 0043 676 812 20334
jitka.koessler@euregio-weinviertel.eu

Antragsformular
Fahrtkostenformular
Zeitnachweis_Eigenleistungen
Projektbericht_Musterformular
News
Internationales Jugendlager-geistige Brücken-grenzenlose Feuerwehrjugend
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM SK-AT Abschlusskonferenz
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM SK-AT WORKSHOP zum Thema „Die künftige Zusammenarbeit im Bereich Kultur- und Naturerbe“
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
WORKSHOP_„Die künftige Zusammenarbeit im Bereich des Kultur- und Naturerbes“­­_12.11.2014
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Innovationspreis des Landkreises Trnava
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Strategische Leitlinien und Projekte 5. November 2014 Kulturfabrik Hainburg
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Erinnerungen an den Kalten Krieg
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
EC DAY 2014 - Deň európskej spolupráce 19.9.2014
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Eine Exkursion von 30 BürgermeisterInnen aus der Region Nitra zu Energie- und Umweltprojekten
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Seminar zu EU Förderungen 2. Oktober 2014, 17 – 21 Uhr, Stockerau
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Netzwerktreffen Bildung und Qualifizierung 25. September 2014
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Burgenland schmiedet Partnerschaft mit der Region Bratislava
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Projektabschluss BeFore
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Netzwerktreffen Forschung, Entwicklung, Technologie und Öko-Innovation 11. Juli 2014
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Netzwerktreffen Institutionelle Kooperationen / Regional Governance 9. Juli 2014
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Netzwerktreffen Natur- und Kulturerbe mit Projektwerkstatt 11. Juni 2014
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
5. Internationale Konferenz über Weinbau und Kellerwirtschaft mit großem Erfolg für Österreich
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Beteiligungsprozesse in der Slowakei und in Österreich - BEFORE AT-SK
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Interaktiver Workshop in Wien und Nachberichterstattung
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Krisenmanagement im Mittelpunkt des Selbstverwaltungskreises Trnava und Burgenland
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Europäische Anerkennung für trilaterale Gemeindekooperation BAUM
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Konferenz Behind the Bridge und RECOM SKAT_14.11.2013
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Erfolgreiches Training zu Kommunikation & PR international (mit Web 2.0)
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Abschlussveranstaltung zur RECOM SK-AT Potenzial- und Netzwerkanalyse und RECOM Handbuch
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Niederösterreich bei den Open Days 2013 in Brüssel
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Energiequellen der Regionen- Gegenwart und Zukunft
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Centrope Summit 2013
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Reverse Charge - Steuerliche Herausforderungen gü. Zusammenarbeit
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Slowakisch Kurs für Projektträger
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Kommunikation & PR international
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
20. September 2013 Einreichtermin für kleine nationale Projekte
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
17. Begleitausschuss: 4 Projekte genehmigt
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Resümee nach 20 Jahren Regionalmanagement Weinviertel
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Kellerbergfest in Hohenau an der March
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Das zweite „Verrechnungsseminar RECOM SKAT“ (SK)
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Ergebnisse aus der Analyse im AP5
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Fotowettbewerb zum Öffentlichen Verkehr
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Neue Beobachtungsverstecke in den Marchauen
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Regionalentwicklung seit 1993
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
7. Juni 2013 Einreichtermin für kleine nationale Projekte
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
14.05.2013 Reinventing Europe erfolgreich
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
30.04.2013 Reinventing Europe erfolgreich
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Abrechnungsseminar erfolgreich durchgeführt
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Betreuung der RECOM SK-AT Homepage
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Eine Drei-Länder-Ausstellung
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
10.4.2013 Der Einreichtermin für ETZ SK-AT 2007-2013
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
SK-AT - Thementage 2014 – 2020
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilaterales Netzwerktreffen Active Ageing in Centrope
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Zusammenarbeit zwischen SK-AT in den regionalen Dimensionen
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilateraler RECOM Workshop
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
GRENZÜBERSCHREITENDE MOBILITÄT MIT ZUKUNFT
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
04.12.2012: „Active Ageing in Centrope“
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Grundtvig-Workshop - Rural Women
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Nationale Kleinprojekte
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Workshop RECOM SKAT zum Thema „Tourismus und Freizeitaktivitäten im grenzüberschreitenden Raum
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Bratislava-Umland-Kooperation erhält Anerkennung von EU-Kommissar Hahn
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM-Film beim Grand Prix Victoria
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Interkulturelles Management
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
24.04.2012: Netzwerktreffen erfolgreich
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Einladung zum Training: Interkulturelles Management
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
2. Abrechnungsseminar
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
24. April 2012: NETZWERKTREFFEN UMWELT
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Der nächste ETZ Einreichtermin 27.03.2012
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
1.Informationsseminar von RECOM SKAT (SK)
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM: Film jetzt online
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Nationale Kleinprojekte
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
1. Abrechnungsseminar
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Grenzüberschreitende Kooperation intensiviert
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
EUREGIO Innovationspreis 2011
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilateralen Netzwerktreffen „Green Jobs – New Jobs“
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Kulturkonferenz "SCHLÖSSER UND KURIE DER REGION BRATISLAVA"
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Seminar "Aktivitäten am Fluss Morava"
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
EUREGIO Innovationspreis 2011
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
INTERKULTURELLES MANAGEMENT - 28. und 29. September 2011
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Börse der Projektpartner SK-AT
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Zukunftsthema E-Mobilität diskutiert
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Slowakisch-Kurse für ProjektträgerInnen
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Börse der Projektpartner SK-AT (29.6.2011)
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Netzwerktreffen Standortraum und Wirtschaft
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
E-Mobilität - Ideen für die Zukunft in den Regionen
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Interkulturelles Management
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Grenzüberschreitendes Kutschenturnier in Schloss Hof
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Einreichtermin nationale Kleinprojekte
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Drei Länder. Zwei Flüsse. Eine Zukunft.
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Einreichtermin ETZ Projekte
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Bürgermeistertreffen Bratislava Umland-Management-BAUM
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Interkulturelles Management
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Videojournalismus
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM Multilateral
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Trilaterale Tagung March – Thaya
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
ITF Slovakiatour 2011
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
4. Oktober 2011 Einreichtermin
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilaterales Netzwerktreffen in Wien
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Schutzgebieten
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Innovative Firmen am 8. Juni gefragt
[mehr]
* * * * * * * * * * * * * *
Krisenmanagement im Mittelpunkt des Selbstverwaltungskreises Trnava und Burgenland
[mehr]