RECOM-SKAT
RECOM-SKAT
 
Euregio Cena za inovaciu 2011

10 rokov Ceny za inováciu EUREGIO:


Krajinská radkyňa Barbara Schwarz: Nositelia Ceny za inováciu EUREGIO významnou mierou prispievajú k mierovému spolunažívaniu európskych regiónov.
V utorok 4. októbra 2011 sa za účasti približne 210 medzinárodných hostí konalo v zámku Schlosshof slávnostné odovzdávanie Ceny za inováciu EUREGIO. Z iniciatívy Regionálneho manažmentu Dolného Rakúska a jeho partnerov z Českej republiky, Slovenska a Maďarska sa už po diesiatykrát udeľovalo toto mimoriadne vyznamenanie vynikajúcim iniciatívam cezhraničnej spolupráce.
O Cenu za inováciu EUREGIO 2011 s mottom „Rastieme spoločne“ sa uchádzalo 66 nominovaných inštitúcií od cezhraničných kultúrnych iniciatív cez vzdelávacie inštitúcie až po ekologické organizácie. Tohoročná cena sa udeľovala trom nominovaným v každej z nasledujúcich kategórií:

obce       mikroregióny     organizácie

Porota udelila aj zvláštnu cenu za mimoriadny prínos k cezhraničnej spolupráci.
Iniciátorka Ceny za inováciu EUREGIO, krajinská radkyňa Mag. Barbara Schwarz, hovorí: „Množstvo cezhraničných projektov a iniciatív svedčí o tom, že Dolné Rakúsko aktívne žije „európskym susedstvom“. Cena za inováciu by sa chcela poďakovať všetkým organizáciám a inštitúciám, ktoré svojou prácou podporujú túto myšlienku a prenášajú ju ďalej do regiónov.“


Nositelia Ceny za inováciu EUREGIO 2011 sú:
Kategória Obce:


1. miesto Obec Wolfstahl
Obec Wolfsthal veľmi úzko spolupracuje s mestom Bratislava, najmä v rámci projektov Interreg KOBRA (Kooperácia Bratislava) a BAUM (Bratislava ��" územný manažment). Rozvoj Bratislavy sa jej priamo týka a má záujem zúčastňovať sa na priestorovo-plánovacích procesoch. Do tejto obce sa sťahuje čoraz viac slovenských občanov, ktorých deti tu majú možnosť navštevovať bilingválnu školu a škôlku. Mimoriadne angažovaný starosta obce Gerhard Schödinger zabezpečil, že od 24. mája 2008 je Wolfsthal spojený s Bratislavou priamou linkou MHD Stanica Wolfsthal ��" Bratislava, Nový most. Najbližším cieľom je predĺženie S7 a vybudovanie priameho železničného spojenia z Wolfsthalu do Bratislavy.


2. miesto Obec Hollabrunn
Zo spolupráce gymnázií v Hollabrunne a Znojme vzišlo pred viac ako 10 rokmi dvojjazyčné rádio Ypsilon, ktoré funguje dodnes. Okrem vysielania v oblasti Hollabrunn, Retz a Znojmo na 3 frekvenciách sa dá počúvať aj ako živé vysielanie na internete. Vysielacie štúdio sa nachádza v Hollabrunne. Špeciálne relácie ako “Kultúra bez hraníc” a správy Rádia Praha v nemeckom jazyku podčiarkujú cezhraničné zameranie rádia Ypsilon a posilňujú cezhraničnú spolupatričnosť oboch miest.


3. miesto Obec Gmünd - Spolok Prechody
Obec Gmünd sa snaží rozvíjať úzku regionálnu spoluprácu s Českou republikou. So susednou obcou České Velenice ju spája úzke partnerstvo, spravuje spoločný hospodársky park a spoluorganizuje rakúsko-český kultúrny festival Übergänge-Přechody.

Kategória Mikroregióny:


1. miesto Weinviertel Dreiländereck
Mikroregión Weinviertler Dreiländereck vznikol pred viac ako 10 rokmi a susedí s Českou republikou a Slovenskom. S Českou republikou ho spájajú lichtenštajnské zámky Valtice, Lednice a Wilfersdorf. Už od začiatku intenzívne spolupracuje so susednými krajinami, čo dokazuje napríklad aj budovanie cezhraničných cyklotrás. Historická, geografická a kultúrna podobnosť týchto krajín na oboch stranách hranice je zrejmá na prvý pohľad. Weinviertler Dreiländereck spolupracuje tak s regiónom okolo Mikulova ako aj s partnerským regiónom Podluží. Z úspešných projektov spomeňme Poysdorfskú vínnu parádu. Spolu s partnerskými regiónmi pripravuje Krajinskú výstavu 2013 v Asparne a Poysdorfe.

2. miesto Schneebergland
Mikroregión Schneebergland založil v roku 2009 trilaterálne partnerstvo s mikroregiónmi Keszthely a Hévíz (župa Zala, región Balaton). Ich spoločným záujmom je rozvoj cestovného ruchu: v Schneeberglande je to zimný cestovný ruch, v Hévíze a Keszthely zasa letný turizmus. Od založenia partnerstva sa uskutočnilo už mnoho tematických workshopov, ktoré iniciovali a realizovali spoločné aktivity zamerané na turizmus, vzdelávanie, energiu, a.i. K nim patrí aj spoločný energetický projekt (ETS), v rámci ktorého sa majú vypracovať spoločné kvalifikačné programy pre odborníkov a študentov z Maďarska a Dolného Rakúska. Dôraz sa kladie na transfer know-how pri vypracovávaní regionálnych energetických koncepcií a formulovaní energetických stratégií, ktorým sa prispôsobia kvalifikačné opatrenia. Do projektu je zapojená Univerzita Keszthely, Hospodárska komora Dolného Rakúska, Ekologické poradenstvo Dolného Rakúska a Energetická platforma Schneebergland.


3. miesto Región budúcnosti Thayaland/Podyjí
Pomocou Projektu REILA regionálny impulz krajinskej výstavy 2009 sa región Thayaland pripravil na prvú cezhraničnú krajinskú výstavu v roku 2009. Okrem toho sa región podieľa aj na mnohých malých projektoch a iných aktivitách so susedmi z Českej republiky.

Kategória Organizácie:


1. miesto Akadémia Waldviertel
Akadémia Waldviertel realizovala v uplynulých rokoch mnohé cezhraničné projekty. Za zmienku stojí najmä ETS-Projekt Stories ale aj projekty z fondu mikroprojektov ako napríklad “Roky ôsme” alebo “20 rokov nežnej revolúcie ��" 20 rokov otvorenej hranice”, ktoré sa prevažne venovali spoločnej rakúsko-českej histórii.


2. miesto Materská škola Mitterretzbach a Materská škola Bad Erlach s podporou Dolného Rakúska, oddelenie školy a materské školy
V rámci dolnorakúskej jazykovej ofenzívy sme sa v uplynulých rokoch zamerali na intergráciu materských škôl do tejto regionálnej iniciatívy. Oddelenie škôl a materských škôl aktívne podporuje najrôznejšie projekty rozvíjajúce viacjazyčnosť a interkultúrne vedomie. Na týchto projektoch sa mimoriadne aktívne podieľajú najmä dve materské školy ��" Bad Erlach v Industrieviertli s maďarčinou a Mitterretzbach vo Weinviertli s češtinou.


3. miesto Energetická agentúra regiónov
Energetická agentúra regiónov na seba v uplynulých rokov upozornila najmä cezhraničným projektom “Energy Future”. Okrem toho realizuje aj ďalšie malé cezhraničné projekty. Cena za inováciu 2008: Spoločné energetické vedomie

Zvláštna kategória:

• Mesto Marchegg
Mesto Marchegg prišlo v minulosti s mnohými iniciatívami cezhraničnej spolupráce. Dôležitým impulzom cezhraničného partnerstva medzi mestami Malacky a Marchegg je projekt založený na spoločnej minulosti. V oboch mestách sa nachádza pálfiovský kaštieľ. Táto spoločná minulosť spája dolné Záhorie s Dolným Rakúskom a tvorí základný kameň spoločného rozvoja cestovného ruchu zameraného na kultúrne pamiatky Pálfiovcov. Prednedávnom bol Marchegg navrhnutý aj ako sídlo trilaterálneho centra pre luhy Moravy a Dyje Ramsar.

Právom môžeme povedať, že tohoročná Cena za inováciu EUREGIO bola veľkým úspechom. Svedčí o tom aj 66 nominovaných inštitúcií.
Okrem diplomu dostali ocenení aj malý ovocný strom ako symbol „spoločného rastu“. Do budúcnosti želajú regionálni manažéri Dolného Rakúska veľa zabávy pri cezhraničnej spolupráci a vymýšľaní nových projektov.

Bližšie informácie dostanete v kanceláriach Regionálneho manažmentu Dolného Rakúska:
Regionalmanagement NÖ - Büro Weinviertel: +43-2532-2818, rm@euregio-weinviertel.org
Regionalmanagement NÖ - Büro Waldviertel: +43-2822-9025-20213, info@rm-waldviertel.at
Regionalmanagement NÖ - Büro Industrieviertel:+43-2622-271 56, office@industrieviertel.at
Regionalmanagement NÖ - Büro Mostviertel: +43-7475-53 340 300, regionalmanagement@mostviertel.at
Regionalmanagement NÖ - Büro NÖ- Mitte: +43-2772 512 82, office@noe-mitte.at
alebo Vám ich poskytne DI Dr. Hannes Schaffer mecca consulting na adrese office@mecca-consulting.at.

Fotky z podujatia:
https://picasaweb.google.com/vym.presse/7Oktober2011?authuser=0&feat=directlink


 

News
Internationales Jugendlager-geistige Brücken-grenzenlose Feuerwehrjugend
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM SK-AT záverečná konferencia
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM SK-AT WORKSHOP k téme "Budúca spolupráca v kultúrnom a prírodnom dedičstve“
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
WORKSHOP_"Budúca spolupráca v kultúrnom a prírodnom dedičstve“_12.11.2014
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Cena za inováciu Trnavského samosprávného kraja
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Strategicke usmernenia a projekty 5. novembra 2014 Kulturfabrik Hainburg
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Spomienky na studenú vojnu
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
EC DAY 2014 - Deň európskej spolupráce 19.9.2014
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Eine Exkursion von 30 BürgermeisterInnen aus der Region Nitra zu Energie- und Umweltprojekten
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Seminar zu EU Förderungen 2. Oktober 2014, 17 – 21 Uhr, Stockerau
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Sietové stretnutie Vzdelavanie a kvalifikácia 25. september 2014
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Burgenland schmiedet Partnerschaft mit der Region Bratislava
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Projektabschluss BeFore
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Sietove stretnutie Výskum, vývoj, technológie a ekologické inovácie 11. jul 2014
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Sieťové stretnutie Spolupraca na institutionalnej urovni / Regional Governance 9. jula 2014
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Sieťové stretnutie Príroda a kultúrne dedičstvo s workshopom 11. jun 2014
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
5. Medzinárodná konferencia o vinárstve a vinohradnictve s veľkým úspechom pre Rakúsko
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Procesy bežiace na Slovensku a v Rakúsku - BEFORE AT-SK
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Interaktiver Workshop in Wien und Nachberichterstattung
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Krízové riadenie v centre záujmu TTSK a Burgenlandu
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Európske ocenenie trilaterálnej spolupráce medzi obcami v rámci územného manažmentu BAUM
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Konferencia Behind the Bridge a RECOM SKAT_14.11.2013
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Erfolgreiches Training zu Kommunikation & PR international (mit Web 2.0)
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Záverečné podujatie k RECOM SK-AT potenciálnej a sieťovej analýze a RECOM príručke
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Dolné Rakúsko pri Open Days 2013 v Brüsseli
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Energetické zdroje regiónov – Súčasnosť a budúcnosť
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Centrope Summit 2013
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Reverse Charge - Fiskalna vyzva cezhranicnej spoluprace
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Kurz Slovenčiny pre nositeľov projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Kommunikation & PR international
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
20. september 2013 termin podávania malých národných projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
17. zasadnutie monitorovacieho výboru: schválené boli 4 projekty
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Výsletky po 20 rokov Regionalny Management Weinviertel
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Slávnosť na pivničnom kopci v Hohenau/March
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
V poradí už druhý „Informačný seminár RECOM SKAT“ (SK)
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Vysledky z analyzy v AP5
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Fotosúťaž na tému „verejná doprava“
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Nové ornitologické pozorovateľne v Moravských luhoch
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Rozvoj regiónu od roku 1993
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
7. jún 2013 termin podávania malých národných projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
14.05.2013 Reinventing Europe uspesny
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
30.04.2013 Reinventing Europe uspesny
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Zúčtovací seminár úspešne uskutočnený
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Starostlivosť o RECOM SK-AT Webovú stránku
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Výstava diel umelcov z troch krajín
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
10.4.2013 Termíny podávania projektov ETS SK-AT 2007-2013
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
SK-AT – Tematické dni 2014 – 2020
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
MULTILATERÁLNE SIEŤOVÉ STRETNUTIE AT-HU-SK-CZ „Active Ageing in Centrope“
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Spolupráca medzi SK-AT v regionálnych dimenziách
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilateralny RECOM Workshop
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
CEZHRANIČNÁ MOBILITA S BUDÚCNOSŤOU
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
04.12.2012: „Active Ageing in Centrope“
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Grundtvig-Workshop - Rural women
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Národné malé projekty
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Workshop RECOM SKAT k téme Turizmus a voľnočasové aktivity v cezhraničnom priestore
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Kooperácia Bratislava-Územný Manažement dostáva uznanie od EU-Komisára Hahna
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM-Film na Grand Prix Victoria
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Interkultúrny manažment
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
24.04.2012: Úspešné sieťové stretnutie
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
POZVÁNKA na workshop: INTERKULTÚRNY MANAŽMENT
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
2. Zúčtovací seminár
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
24. apríl 2012: SIEŤOVÉ STRETNUTIE
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Nasledovny termin podavania ETZ projektov 27.03.2012
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
1.Informačný seminár RECOM SKAT (SK)
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM: Film jetzt online
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Národné malé projekty
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
1. Zúčtovací seminár
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Euregio Cena za inovaciu
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilaterálne sieťové stretnutie „Green Jobs – New Jobs“
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Kultúrna konferencia "KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY"
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Seminár „Aktivity na rieke Morave“
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
EUREGIO cena za inovaciu 2011
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
INTERKULTÚRNY MANAŽMENT - 28. - 29. septembra 2011
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Burza projektových partnerov SK-AT
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Diskusia o e-mobilite, téme budúcnosti
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Kurzy slovenského jazyka pre nositeľov projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Burzu projektových partnerov SK-AT (29.6.2011)
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Sieťové stretnutie Lokalita a hospodárstvo
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
E-Mobilita - Myšlienky pre budúcnosť v regiónoch
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Interkultúrny manažment
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Cezhraničné závody na kočoch v zámku Schloss Hof
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Termín podávania malých národných projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Tri krajiny. Dve rieky. Jedna buducnost.
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Termin podavania ETS projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Stretnutie starostov Bratislava okolie management BAUM
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Interkulturalny management
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Videožurnalismus
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
RECOM Multilaterálne
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Trilaterálne stretnutie March - Dyje
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
ITF Slovakiatour 2011
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
4. oktober 2001 Termin podavania projektov
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Multilaterálne sieťové stretnutie vo Viedni
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Cezhraničná spolupráca na chránených územiach
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
8. júna 2010: Inovatívne podnikateliek
[viac]
* * * * * * * * * * * * * *
Krízové riadenie v centre záujmu TTSK a Burgenlandu
[viac]